Erfaringerne

Projekter

 
 1. ”Manual for personlig coaching i virksomheden”, for Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2006-2007 (igangværende).

 2. ”Teamsupervision og coaching”, for Odense Kommune, 2005-2006.

 3. ”Rollemodellerne” (Mjølnerparken), for Integrationsministeriet, 2004-2005

 4. ”Ambassadørordningen”, for Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2004-2006

 5. "Hovedpersonerne", for Koordinationsudvalget i Aarup, Tommerup og Vissenbjerg Kommuner, 2003  

 6. "Erhvervsintegration Nord", et pilotprojekt sammen med SOCIALT NETVÆRK - FYN, Svendborg Tekniske Skole og Svendborg Kommune, 2002 - 2003

 7. "Flygtningeintegration på arbejdsmarkedet", for koordinationsudvalget i Munkebo, Ullerslev, Langeskov & Kerteminde Kommuner, 2002

 8. "Den Sociale Ambassadørordning", et oplysningsprojekt med 12 fremtrædende virksomheder på Sydfyn,  2001

 9. "Obtec A/S som model for virksomhedernes sociale ansvar", for Udviklingscenter for beskæftigelse på særlige vilkår, 2000-2002

 10. "20 i job" (Vollsmose), for Odense Kommune, 2000-2001

 11. "Sjov & Alvor", for Erhvervskontoret i Svendborg Kommune og Sydfyns Erhvervsråd, 1999 – 2001


Projekt 1

”Manual for personlig coaching i virksomheden”, for Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2006-2007 (igangværende).

Udgangspunktet: Det er ikke kun direktører og ledere, der har brug for personlig coaching. Det har kontanthjælpsmodtagerne i høj grad også. Det gælder ikke mindst og måske først og fremmest dem, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Intensiv og professionel personlig coaching antages at være en afgørende forudsætning for, at disse mennesker ikke bare kan få, men også fastholde et job.

Opgaven: Projektet er et metodeudviklingsprojekt, der skal udvikle, designe og afprøve en model for personlig coaching af kontanthjælpsmodtagere på kanten af arbejdsmarkedet. På den baggrund skal der udarbejdes en manual for en sådan form for coaching, der vil blive udgivet i forbindelse med en konference i efteråret 2007.

Resultat: Det forventes, at en intensiv og professionel form for personlig coaching af kontanthjælpsmodtagerne vil vise sig at være en effektiv metode i jobskabelsen for disse grupper.


Organisation:
Sisyfos har den juridiske, administrative og faglige projektledelse i et tæt samarbejde med Svendborg Kommune og en række private virksomheder på Sydfyn.


Økonomi:
Arbejdsmarkedsstyrelsen finansierer projektet.

 

Projekt 2

”Teamsupervision og coaching”, for Odense Kommune, 2005-2006.

Udgangspunktet: I forbindelse med vedtagelsen af ny integrationspolitik i Odense Kommune opstod der et behov for en holdningsorienteret efteruddannelse af mellemledere, sagsbehandlere og jobkonsulenter, som daglig er i direkte kontakt med ledige kontanthjælpsmodtagere med anden etnisk baggrund end dansk.

Opgaven: Projektet skulle udvikle, designe og gennemføre en model for teamsupervision og – coaching i 6 medarbejderteams i Odense Kommune; 3 teams fra lokalcenter Øst, 1 jobkonsulentteam samt 2 teams fra Center for Integration. Der skulle afvikles 10 sessioner af tre timers varighed i hver af disse 6 teams, ligesom der blev gennemført 2 ½ dags dialogseminarer mellem ledelsen og de 6 medarbejderteams.
 
Resultat: Den anvendte metode til teamsupervision og – coaching viste sig at være et godt redskab i arbejdet med at styrke samarbejdet i grupperne og holdningsbearbejdning. Metoden gav anledning til umiddelbar erfaringsudveksling mellem kollegaerne, som nok arbejder fysisk tæt sammen, men som til daglig ikke har tid til at udveksle erfaringer om gode eller dårlige oplevelser.

Organisation: Sisyfos var underleverandør til Odense Kommune. Leverancen bestod af udviklingen af en metode til supervision og coaching og ledelse af metodens implementering i de 6 medarbejderteams. Til projektet var der knyttet en følgegruppe bestående af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Odense Kommune, en repræsentant for Dansk Socialrådgiverforening, en repræsentant for Sisyfos og en evaluator fra Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet.

Økonomi: Projektet var finansieret af Integrationsministeriet og Odense Kommune.

Henvisning:

 1. Center for Mellemøststudier: Evaluering af pilotprojektet ”Teamsupervision og –coaching”, marts 2006.
 2. Integrationsministeriets erfaringsdatabase: www.integrationsdatabasen.dk

 

Projekt 3

”Rollemodellerne”, 2004-2005.

Udgangspunktet: Mjølnerparken i Københavns Kommune, hvor 83% af de voksne beboere har en etnisk minoritetsbaggrund, dvs. er enten udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Lang de fleste af beboerne har en flygtningebagggrund. I bebyggelsen er der en kontanthjælpsgrad på ca. 47 %, hvor den i hele Københavns Kommune er på ca. 7%, og for de etniske minoriteter i hele kommunen er den på ca. 24%.

Opgaven: Projektet er et metodeudviklingsprojekt, der skal udvikle, designe og afprøve en rollemodelmetode som et bidrag til at styrke beskæftigelsesindsatsen i bebyggelsen, og for at realisere dette skal projektet i praksis identificere og gennemføre en offensiv eksponering af 16 rollemodeller, der bor i Mjølnerparken, og som alle har en fast tilknytning til et job eller en uddannelse.

Resultat: Det forventes, at det bliver muligt at udvikle en rollemodelmetode, der kan bidrage til at styrke den lokale beskæftigelsesindsats, ligesom den kan bidrage til at fortælle historien om, at udviklingen kan vendes i de boligområder, der har en høj koncentration af ledige kontanthjælpsmodtagere med en flygtninge/indvandrerbaggrund.

Organisation: Sisyfos har den juridiske, administrative og faglige projektledelse i et tæt samarbejde med Københavns Kommune og beboerne i Mjølnerparken.

Økonomi: Integrationsministeriet finansierer projektet.

Henvisning:


 1. Download avisen til Mjølnerparken i PDF - format.

 2. "Otte fra Mjølnerparken melder sig til integrationstjeneste", den 14.03.2005, Politiken.
 3. "Da Ilaire blev kaldt Thomas", portræt  af Ilaire Ambrose, den 14.03.2005, Politiken.
 4. "Mjølnerparken - Danmarks mest danskerfri område", den 14.03.2005, Politiken.
 5. Nyhedsindslag, den 14.03.2005, TV2 Lorry.
 6. Nyhedsindslag, den 14.03.2005, TVDanmark Hovedstaden.
 7. Nyhedsindslag, den 15.03.2005, TV-Avisen om morgenen.
 8. Samtale og interview med integrationsministeren Rikke Hvilshøj og 2 af rollemodellerne, den 15.03.2005, Go´ Morgen Danmark.
 9. "Man er alene på banen og må klare sig selv", portræt af Ioan Shabib, den 16.03.2005, Politiken.
 10. "En slags mor for Mjølnerparkens børn", portræt af Samar Subhie, den 19.03.2005, Politiken.
 11. "Matematik er guf - men religion er mit liv", portræt af Iman Kurdi, den 24.03.2005, Politiken.
 12. "Fra flygtningebarn til forskerspire", portræt af Mayada Abdul Halim, den 26.03.2005, Politiken.
 13. "De ser vel lidt skævt til mig", portræt af Kirsten Gjedde, den 30.03.2005, Politiken.
 14. "Min humor er meget dansk", portræt af Hamayoun Ashraf, den 04.04.2005, Politiken.
 15. "Jeg har været med til at gøre noget for Danmark", portræt af Kasem Said Ahmed, den 11.04.2005, Politiken.
 16. Rundbordssamtale med 3 af rollemodeller, Kirsten Gjedde, Ilaire Ambrose og Hamayoun Ashraf, den 07.05.2005, Slaraffenland, Danmarks Radio, P1.
 17. "Det går ikke uden et ordentlig dansk", interview med en af de kommende rollemodeller, Ali Alaiddin, den 20.06.2005, Politiken.
 18. Portræt af Samar Subhie, den 23.06.2005, Femina.
 19. "Mjølnerparken rykker", den 19.07.2005, Politiken.
 20. "De har noget, de mangler", den 19.07.2005, Politiken.
 21. Interview med en af rollemodellerne, Hamayoun Ashraf, den 30.07.2005, Sommerslaraffenland, Danmarks Radio, P1.
 22. Integrationsministeriets erfaringsdatabase: www.integrationsdatabasen.dk


Projekt 4

”Ambassadørordningen”, 2004-2006.

Udgangspunktet: 12 langvarigt ledige på kontanthjælp i Faaborg Kommune.

Opgaven: Projektet er et metodeudviklingsprojekt, der har to fokusområder. For det første en undersøgelse af de kræfter og energier, der kan ligge i en gruppevejledning af kontanthjælpsmodtagere. Og for det andet at undersøge mulighederne for at opbygge en såkaldt ”Ambassadørordning”, det vil sige en gruppe af kontanthjælpsmodtagere, som kommunen bevarer kontakten til efter, at de er kommet i job, med det formål at anvende dem som oplægsholdere, undervisere, vejledere m.v. i kommunens løbende aktiveringsindsats.

Resultat: Det forventes, at det bliver muligt at beskrive en brugbar gruppemetode, der kan styrke vejledningen af langvarigt ledige kontanthjælpsmodtagere, der skal i gang (igen) på arbejdsmarkedet. Dernæst at det viser sig muligt for kommunen i praksis at kunne inddrage forhenværende langvarigt ledige kontanthjælpsmodtagere som nogle væsentlige aktører i den løbende aktiveringsindsats.

Organisation: Sisyfos har den juridiske, administrative og faglige projektledelse i et tæt samarbejde med Faaborg Kommune og CABI (Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats), der skal stå for en grundig evaluering af projektet.

Økonomi: Arbejdsmarkedsstyrelsen finansierer projektet.

Henvisning:

 1. "Ambassadører på kontanthjælp", den 23.09.2004, Fyns Amts Avis.

 2. "Alt om Ambassadørerne" Et magasinet der skal være med til at skabe opmærksomhed omkring Ambassadørordningen og distribueres relevante steder i Faaborg Kommune

  Alt om Ambassadørene

  Download Magasinet "Alt om Ambassadørerne" i PDF - format. 
 3. ”Ledige på kontanthjælp skal have troen på, at de kan få et arbejde”, den 8. oktober 2004, DR Radio Fyn.
 4. ”Ud af dødvandet”, den 12. oktober 2005, TV” Fyn.
 5. ”Ti arbejdsløse ambassadører i Fåborg”, den 18. november 2005, DR Radio Fyn.
 6. ”Ti gode historier om at få job efter kontanthjælp” samt ”Mangel på selvtillid og selvværd”, den 22. november 2005, Fyns Amts Avis.
 7. ”Vi har genfundet selvrespekten og energien”, uge 47, 2005, Ugeavisen Faaborg-Midtfyn.
 8. ”Ambassadører under Luppen”, evaluering, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, november 2005, jf. www.cabiweb.dk/sw24347.asp
 9. ”Personlig coach får ”dem på kanten” i arbejde, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, nyhedsbrev, nr. 1, marts 2006, jf. www.cabiweb.dk.
 10. P1 Morgen, den 3. marts 2006.


Projekt 5

”Hovedpersonerne”, 2003.

Udgangspunktet: 10 danske kontanthjælpsmodtagere fra Aarup, Tommerup og Vissenbjerg Kommuner – i projektet kaldet hovedpersoner - med en gennemsnitsalder på 46 år, en gennemsnitlig periode som kontanthjælpsmodtager på 7.2 år og alle i målgruppen for fleksjob.

Opgaven: Projektet var et metodeudviklingsprojekt, der i praksis skulle undersøge om kontanthjælpsmodtagere, der er i målgruppen for fleksjob, selv er i stand til at finde fleksjob, dels gennem egen kraft, og dels ved gensidig motivation. Det skete ved at arbejde meget intensivt med gruppedynamiske processer blandt hovedpersonerne.

Resultat: Der blev udviklet en ny metode i sagsbehandlingen, den såkaldte cellemetode, som der kan læses mere om i det magasin, der er udgivet i forbindelse med projektet (se henvisning nr. 2). Alle 10 hovedpersoner har udviklet sig fra at være mere eller mindre skeptiske i starten til at være meget motiveret for at komme i gang på arbejdsmarkedet. Ca. halvdelen har været i stand til at finde job på egen hånd, enten helt alene eller ved hjælp fra de andre hovedpersoner. Og endelig har de tre kommuner besluttet at implementere cellemetoden i den daglige kommunale forvaltning.

Organisation: Sisyfos havde den juridiske, administrative og faglige projektledelse i et tæt samarbejde med Koordinationsudvalget for Aarup, Tommerup og Vissenbjerg Kommuner.

Økonomi: Arbejdsmarkedsstyrelsen finansierede projektet.

Henvisning:

 1. Søndagsmagasinet på DR 1, søndag den 2. november 2003 – interviews med 2 af hovedpersoner og Hans Lassen, Sisyfos.
 2. ”Kontanthjælpsmodtagerne kan meget mere end man og de selv tror”, magasin udgivet primo november 2003 i forbindelse med projektet  Download Magasinet "Hovedpersonerne" i PDF - format.

 3. ”Fra kontanthjælpsmodtager til Riddersalen på Hvidkilde Gods”, program for konference den 25. november 2003  Download program for konference på Hvidkilde Slot i PDF - format.

 4. Radio Fyn, den 25.11.2003.
 5. ”Arbejdsløse ind i celler”, den 26.11.2003, Fyns Amts Avis.
 6. ”Humøret fik et hak i vejret”, den 20.12.2003, LokalAvisen i Tommerup.
 7. TV2 Fyn, den 18.01.2004.
 8. Teknologisk Institut, Arbejdsliv: Evaluering af projektet ”De 12 hovedpersoner”, februar 2004.


Projekt 6

”Erhvervsintegration Nord”, 2002-2003.

Udgangspunktet: Et erhvervsområde i Svendborg, en mellemstor dansk provinsby.

Opgaven: Projektet var et pilotprojekt, der skulle udvikle nye metoder i integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. Det skete ved på forhånd at rekruttere en gruppe af virksomheder i det nordlige industrikvarter i Svendborg, der skulle skaffe praktikpladser til hovedpersonerne, det vil sige 12 flygtninge og indvandrere fra Svendborg, Egebjerg og Gudme Kommuner, som stort set alle var ufaglærte og havde opholdt sig i Danmark gennem længere tid. Praktikanterne arbejdede på virksomheder om formiddagen og blev hver dag om eftermiddagen undervist i arbejdsmarkedsforhold. I projektet indgik også opbygningen af et mentornetværk.

Resultat: Der blev udviklet en lang række metoder, der blev udgivet i en metodehåndbog (se henvisning nr. 15), der tilsammen udgør en ny lokal integrationsmodel (se henvisning nr. 16). Og på trods af afmatning i erhvervslivet blev der skaffet tilbud til alle hovedpersoner om enten at komme ud i ordinært arbejde eller starte på et fagligt uddannelsesforløb. Efter pilotprojektets afslutning blev projektet videreført i en driftaftale med Svendborg, Egebjerg og Gudme Kommuner.

Organisation: Sisyfos havde den juridiske, administrative og faglige ledelse af pilotprojektet i et tæt samarbejde med Socialt Netværk – Fyn. I en styregruppe deltog De Danske Spritfabrikker A/S, Svendborg Kommune, Egebjerg Kommune, Gudme Kommune, Det daværende Svendborg Tekniske Skole, Det daværende Udviklingscenter for beskæftigelse på særlige vilkår og Vejledningstjenesten.

Økonomi: Projektet blev finansieret af Beskæftigelsesministeriet, Integrationsministeret, Svendborg Kommune og Koordinationsudvalget for Svendborg, Egebjerg og Gudme Kommuner.


Henvisning:

1. ”Ta’ vel mod din nye kollega”, pjece til uddeling på virksomhederne, august 2002.
2. TV2, 19.00-Nyhederne, den 22. august, 2002.
3. ”Det her er jo et rigtigt arbejde”, den 3.9.2002, Fyns Amts Avis.
4. ”Et godt eksempel”, (leder), den 4.9.2002, Fyns Amts Avis.
5. ”Virksomhederne skal på banen i integrationen”, den 11.9.2002, Ugeavisen Svendborg.
6. ”Erhvervskvarter åbner døren for de fremmede”, den 23.9.2002, Fyens Stiftstidende.
7. Radio Fyn, den 23.9.2002 og den 24.9.2002.
8. ”Naser er stolt af sin arbejdsplads”, , den 30.9.2002, Fyens Stiftstidende.
9. ”Skønt arbejde, for mig hos N.Kjær”, nr. 8, september 2002, Bydelen.
10. TV2 Fyn, Den kvarte time, den 30.9.2002
11. ”Skal du lære dansk, skal du ud blandt danskere”, nr. 19, oktober 2002, Aquavisen.
12. ”Fynske virksomheder tager handsken op”, nr. 9, oktober/november 2002, Månedsmagasinet Erhverv Fyn
13. ”En værktøjskasse for mentorskab”, maj 2003.
14. ”Historiekatalog fra mentorkursus”, maj 2003.
15. ”Metodehåndbog”, maj 2003
16. ”På vej mod en ny lokal integrationsmodel – erfaringsopsamling for projekt ”Erhvervsintegration Nord”, Svendborg”, juni 2003 . 


Projekt 7

”Flygtningeintegration på arbejdsmarkedet”, 2002.

Udgangspunktet: 16 flygtninge/indvandrere fra Munkebo, Ullerslev, Langeskov og Kerteminde Kommuner, som alle var under introduktionsfasen, det vil sige, at de havde været i Danmark i mindre end 3 år med deraf følgende dårlige danskkundskaber.

Opgaven: Sisyfos skulle løse følgende delopgave: at rekruttere det nødvendige antal virksomheder, der på trods af hovedpersonernes dårlige danskkundskaber er parate til at indgå forpligtende aftaler om 16 praktikforløb med en målsætning om ordinær beskæftigelse, enten på samme eller en anden virksomhed. Samtidig skulle hovedpersonerne modtage danskundervisning 2 eftermiddage om ugen.

Resultat: På trods af de dårlige danskkundskaber blev det ønskede antal virksomheder, store som små, rekrutteret til at tage flygtninge og indvandrere ind i et praktikophold med en målsætning om ordinær ansættelse, enten på samme eller en anden virksomhed.

Organisation: Sisyfos var underleverandør til projektet, der blev styret af  Koordinationsudvalget for Munkebo, Ullerslev, Langeskov og Kerteminde Kommuner.

Økonomi: Underleverancen blev finansieret af Koordinationsudvalget for Munkebo, Ullerslev, Langeskov og Kerteminde Kommuner.

Henvisning:

1. "Håndslag på job til flygtninge", den 25. maj 2002, Fyens Stiftstidende.

2. ”Tilbage i faget”, den 18. juni 2002, Østfyns Avis.

3. ”Post fra Irak”,  nr. 6, september 2002, Post Danmark´s blad Fynsposten.

 

Projekt 8

”Den Sociale Ambassadørordning”, 2001.

Udgangspunktet: Fremtrædende virksomheder på Sydfyn, der alle har praktiske erfaringer med selv at tage et socialt ansvar.

Opgaven: At rekruttere 10 fremtrædende virksomheder til frivilligt at oplyse om virksomhedernes sociale ansvar, dels ved at de er parat til at modtage besøg for at fortælle om deres erfaringer, og dels ved at kommer ud og holder oplæg på andre virksomheder, til møder og seminarer m.v.

Resultat: 12 fremtrædende virksomheder på Sydfyn sagde ja til at starte Den Sociale Ambassadørordning i slutningen af 2001 (se den efterfølgende oversigt over hvem de er).

Organisation: Sisyfos fungerer som tovholder for ordningen, der er en udløber af kampagnen Sjov & Alvor (se projekt nr. 1). Hvis man ønsker at lave en aftale med de enkelte virksomheder, kan man enten kontakte Sisyfos eller de forskellige virksomheder direkte. Som man kan se, er det kun 8 af de 12 virksomheder, der har sagt ja til at komme ud og holde oplæg.

  Besøg Oplæg Telefon Kontakperson  
Dagli' Brugen i Gudbjerg X X 62 25 17 07 Flemming Jørgensen  
Vin & Sprit A/S Danmark X X 62 17 36 00 Peer Zartov-Andreasen  
Ejde Nielsen Værktøjsfabrik A/S X X 6320 6000 Flemming Ejde Nielsen  
Nybolig X   63 21 70 90 Uffe Jeppesen  
Scandinavian Brake System A/S X X 63 21 15 15 Torben Madsen  
Produktionshøjskolen i Svendborg X X 62 22 41 10 Kjeld Rommerdahl  
Produktudviklings Centeret X X 62 22 88 01 Flemming Borst  
Scan Vibro A/S X   62 21 16 20 Peder Hviid  
Simac X   72 21 55 00 Poul-Erik Lock  
Skanska A/S X X 62 21 06 62 Peder Christensen  
Svendborg Erhvervsskole X X 7222 5700 Poul Erik Sørensen  
Trælastens Byggecenter og Drive in X   62 21 33 13 Arne Pedersen  

I Sjov & Alvor nr. 3 - se henvisning nr. 2 - er der interview med kontaktpersonerne, hvor man kan læse mere om deres og virksomhedernes baggrund for at tage et socialt ansvar.

Økonomi: Ordningen baserer sig på en frivillig indsats.


Henvisninger:

 1. Flyer om Den Sociale Ambassadørordning.

  Download i PDF format.


 2. Sjov & Alvor, siderne 20-44, nr. 3, 2001 - her bliver de 12 ambassadørvirksomheder præsenteret, bl.a. i form af interviews med lederne fra virksomhederne.  Download i PDF-format.

 3. "Virksomheder bliver sociale ambassadører", den 11. december 2001, Fyns Amts Avis. 4. DR Radio Fyn, den 5. december 2001 – interviews med afdelingsleder hos Skanska A/S, Peder Christiansen, og pro-rektor hos Simac, Poul-Erik Lock.
 5. TV Danmark Fyn, den 6. december 2001 - interviews med direktør Flemming Ejde Nielsen, Ejde Nielsens Værktøjsfabrik A/S, og Hans Lassen, Sisyfos.

Projekt 9

”Obtec A/S som model for virksomhedernes sociale ansvar”, 2000-2002.

Udgangspunktet: Obtec A/S, en mellemstor dansk fremstillingsvirksomhed, der fremstiller bremsekomponenter til biler, motorcykler og motorsport. I dag har den skiftet navn til Scandinavian Brake System A/S.

Opgaven: Følgende tre delopgaver skulle løses. 1) Action: at få etableret Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår. 2) Historiefortælling: at få fortalt sideproduktionen som en historie, både lokalt, regionalt og på landsplan og 3) Best Practice: at få foretaget en erfaringsopsamling, således at andre virksomheder kan drage nytte af erfaringerne.

Resultat: Virksomheden fik etableret en velfungerende sideproduktion. På kun 2 år nåede virksomhedens andel af job på særlige vilkår helt op på 3.3%. Til sammenligning kan nævnes, at den tilsvarende andel på landsplan på det samme tidspunkt lå på 0.6%, og at Grundfos, som tilhører noget af det mest excellente indenfor virksomhedernes sociale ansvar i Danmark, på samme tidspunkt havde en andel på 3.4% efter ca. 30 års erfaring. Med hensyn til historiefortællingen er virksomheden blevet kendt og holder oplæg i hele landet. Og hvad angår Best Practice, blev der udgivet en pjece, der fortalte historien om sideproduktionen, og som samlede op på erfaringer i form af 10 anbefalinger til en god praksis (se henvisning nr. 2).

Organisation: Sisyfos var juridisk, administrativ og faglig leder af projektet. Der blev etableret en følgegruppe med repræsentanter fra ledelse og tillidsrepræsentanter på virksomheden, Svendborg Kommune, direktøren fra en anden fremtrædende virksomhed på Sydfyn og formanden for SiD-Svendborg.

Økonomi: Projektet blev finansieret af Udviklingscenter for beskæftigelse på særlige vilkår.

Henvisninger:

 1. "Socialt ansvar", anmeldelse af pjece (se næste punkt), Børsen, den 17. maj 2002.
 2. "Socialt ansvar der betaler sig", pjece udarbejdet af Sisyfos og udgivet af Udviklingscenter for beskæftigelse på særlige vilkår, 2002. Her fortælles hele historien omkring sideproduktionen, og der sluttes af med 10 anvisninger til andre virksomheder.

  Download pjecen ""Socialt ansvar der betaler sig" i PDF - format.


 3. "En modelvirksomhed", synspunkt af Hans Lassen i Fyns Amts Avis, den 17. april 2002 4. DR Radio Fyn, den 10. april 2002 – interviews med Hans Lassen, Sisyfos.
 5. "Fra et sidespor til en sideproduktion", den 8. april 2002, Erhvervsbladet - interviews med produktionschef Torben Madsen, Obtec A/S, og Hans Lassen, Sisyfos.

 6. "Den nye fleksafdeling er en god forretning" og "Fleksjob gav mig en ny fremtid", i temaavis om Det Rummelige Arbejdsmarked på Fyn, udgivet af SOCIALT NETVÆRK – FYN, efteråret 2001 – interviews med produktionschef Torben Madsen og fleksjobber Anne-Marie Stjerneborg.
 7. "Socialt Engagement i fynske erhvervsvirksomheder", CD-rom udgivet af SOCIALT NETVÆRK – FYN, efteråret 2001 – videooptagelser med oplæg fra administrerende direktør Mogens Thorseng, produktionschef Torben Madsen, SID-tillidsrepræsentant Ole Augustinus samt fleksjobberne Anne-Marie Stjerneborg, Per Andersen og Robinson Hurusumuthu.
 8. Sjov & Alvor, side 11-19, nr. 3, 2001 – her er der en artikel om den konference, der blev holdt på Obtec den 17. maj 2001.
 9. "Plads til de svagere", den 18. maj 2001, Fyens Stiftstidende.
 10. "Det betaler sig at ansætte fleksjobbere", den 18. maj, Fyns Amts Avis. 11. DR Radio Fyn, den 17. maj, 2001 – interview med produktionschef Torben Madsen.
 12. "Det social ansvar kan være en god forretning", den 5. maj 2001, minikronik i Fyns Amts Avis.
 13. "Socialt ansvar der betaler sig", den 27. april 2001, Fyns Amts Avis.
 14. "Afdeling med fem fleksjobbere", den 27. april 2001, Fyns Amts Avis.
 15. Sjov & Alvor: Invitation til konference på Obtec, den 17. maj 2001.

  Download Invitation til Konference
  i PDF -format

 16. Sjov & Alvor, side 4-17, nr. 2, 2001 - temanummer om sideproduktionen på Obtec.
 17. DR Radio Fyn, den 29. september, 2000 – interview med administrerende direktør Mogens Thorseng.
 18. TV Danmark Fyn, den 25. maj 2001 – interviews med afdelingsleder Flemming Kjeldsen og fleksjobber Anne-Marie Stjerneborg.
 19. "Skånejob er mere end tidsfordriv", den 4. juli 2000, Fyns Amts Avis.
 20. "Flere flexjob end ledige", den 4. juli 2000, Fyns Amts Avis.
 21. DR Radio Fyn, den 30. juni, 2000 – interview med administrerende direktør Mogens Thorseng.
 22. Sjov & Alvor, side 11, nr. 1, 2000 - foromtale af projektet.

Projekt 10

”20 i job” (Vollsmose), 2000-2001.

Udgangspunktet: En social belastet bydel i Odense, Danmarks tredje største by.

Opgaven: Der skulle skaffes 20 job til de voksne medlemmer i de 23 hårdest belastede familier i Vollsmose. Job blev defineret bredt og omfattede ordinær ansættelse, løntilskud, praktik, fleksjob m.v. Opgaven bestod af tre elementer: For det første en kompetenceafklaring af hovedpersonerne, dernæst etableringen af en jobmatch, hvor det nødvendige antal virksomheder blev rekrutteret til at tage hovedpersonerne ind, og endelig opfølgning i den første periode efter jobbenes etablering.

Resultat: De 20 job blev skaffet. Dette kan tages som udtryk for følgende potentialer. For det første at der blandt virksomhederne i Odense og omegn findes en velvilje og rummelighed til at åbne op flygtninge og indvandrere, også selv om de kommer fra Vollsmose, hvis udgangspunktet er, at der ikke er tale om opbevaring, men at de i stedet kommer til at indgå i virksomhedernes daglige drift med det, de realistisk kan (komme til at) yde. Dernæst at der findes job, hvor kvalifikationskravene ikke er særlig store, og hvor den faglige opkvalificering bedst finder sted på virksomheden. For det tredje at det er muligt at overvinde svage eller få danskkundskaber, ikke mindst hvis det bliver forbundet med danskundervisning på arbejdspladsen. Endvidere at det er muligt at nå positive resultater med hovedpersonerne, hvis man satser på den personlige og individuelle kontaktform. Og endelig for det femte at hovedpersonerne i vid udstrækning har demonstreret, at de er i besiddelse af ressourcer, der kan bruges værdiskabende i det danske samfund.

Organisation: Sisyfos løste opgaven i et tæt samarbejde med Job- og Bistandsafdelingen i Odense Kommune, som var ordregiver på opgaven.

Økonomi: Odense Kommune finansierede projektet.

Henvisninger:

 1. "Rummelige Nyheder", udgivet af Odense Kommune, maj 2002.
 2. TV 2 Fyn, Den Kvarte Time, den 4. marts, 2002 – interviews med Mustafa Abou Lebde, Mahmoud Hassan og Hans Lassen, Sisyfos.
 3. "Den hårde kerne er kommet i arbejde", den 28. februar, nr. 8, 2002, Danske Kommuner.
 4. "Slut med ballade", den 28. februar, nr. 8, 2002, Danske Kommuner – interview med Mahmoud Hassan.
 5. "Vollsmose-nyheder", den 5. februar 2002, Fyens Stiftstidende – dagens spids ved Karsten Hüttel.
 6. "Flere succeshistorier, tak!", den 4. februar 2002, Fyens Stiftstidende.
 7. "Tak for succeshistorierne", den 30. januar, 2002, Fyens Stiftstidende.
 8. "Problemfamilier på rette vej", den 29. januar, 2002, Fyens Stiftstidende.
 9. "Jeg har fået mit liv tilbage", den 26. januar, 2002, Fyens Stiftstidende – interview med Hisham Al-Khatib. 10. "Min familie er stolt", den 25. januar, 2002, Fyens Stiftstidende – interview med Aynur Aydemir. 11. DR 2, Deadline, den 24. januar, 2002 – interview med Hans Lassen, Sisyfos.
 12. "Det er en mands arbejde", den 24. januar, 2002, Fyens Stiftstidende – interview med Mahmoud Hassan.
 13. "Løvbjergs stolteste ekspedient", den 23. januar, 2002, Fyens Stiftstidende – interview med Mustafa Abou Lebde. 14. DR Radio Fyn, den 22. januar 2002 – interview med konsulent Birgitte Vinsten, Odense Kommune.
 15. TV 2, 19.00-Nyhederne, den 22. januar 2002 - interview med Kurt Christensen, indehaver af Fyns træpleje, Mahmoud Hassan og konsulent Birgitte Vinsten, Job- og Bistandsafdelingen, Odense Kommune.
 16. DR 1, TV-avisen, 18.30-udgaven, den 22. januar 2002 - interview med Kurt Christensen, indehaver af Fyns træpleje, Mahmoud Hassan og Hans Lassen, Sisyfos.
 17. "Firmaer klarer sociale problemer", den 22. januar, 2002 – interview med Hans Lassen, Sisyfos.
 18. "Problemfamilier er kommet i arbejde", den 22. januar 2002, Fyens Stiftstidende. 19. "Arbejde i stedet for kriminalitet", temaavis om Det rummelige Arbejdsmarked på Fyn, udgivet af SOCIALT NETVÆRK – FYN, efteråret 2001 – interview med Hans Lassen, Sisyfos.
 20. TV Danmark Fyn, den 3. oktober, 2000 – interview med konsulent Birgitte Vinsten, Job og Bistandsafdelingen, Odense Kommune, og Hans Lassen, Sisyfos.
 21. "Han skal skaffe job til hårdt belastede", den 3. oktober, 2000 – interview med Hans Lassen, Sisyfos. 22. DR Radio Fyn, den 2. oktober, 2000 – interview med Hans Lassen, Sisyfos.

Projekt 11

”Sjov & Alvor”, 1999-2001.

Udgangspunktet: Et lokalt afgrænset geografisk område, bestående af de tre sydfynske kommuner: Svendborg, Egebjerg og Gudme.

Opgaven: Der skulles udvikles, designes og gennemføres en kampagne med det formål at gøre det sociale ansvar prestigefyldt blandt nogle af de mest toneangivende virksomheder på Sydfyn. Konkret skulle 20 virksomheder rekrutteres til at ansætte mennesker på særlige vilkår (fleksjob, skånejob m.v.), og 10 ambassadører fra virksomhederne skulle rekrutteres til at oplyse om virksomhedernes sociale ansvar. Kampagnen kick-startede med et Wienerbal for på den måde at realisere en meget stærk oplevelsesdimension i kampagnen.

Resultat: De 20 virksomheder blev skaffet. Og den månedlige vækst i fleksjob blev på 6% i hele kampagneperioden. Hvis man alene ser på 2000, var der tale om en vækst i fleksjob på 67% i de tre kommuner, hvor den i hele landet i samme periode lå på 52%, og alene i Svendborg var der tale om en vækst på 86%. Og med hensyn til den landsdækkende målopfyldelse – det vil sige kommunernes evne til at skaffe deres andel af de 40.000 skåne- og fleksjob, som den tidligere socialdemokratiske regering meldte ud som en målsætning på området – så steg den andel i kampagneperioden fra 45% til 76%. Hvis man igen kun ser på 2000, skete der en vækst i denne målopfyldelse på 17%, hvor den i hele landet lå på 10%. Og Egebjerg kommune havde ved kampagneperiodens afslutning mere end opfyldt deres andel med en målopfyldelse på 131%! Med hensyn til den andel del af formålet – at der skulle skaffes 10 ambassadører – blev det meropfyldt i den forstand, at det blev forankret i virksomheder fremfor enkeltpersoner, og at der blev rekrutteret 12 i stedet for 10 toneangivende virksomheder. Det blev til Den Sociale Ambassadørordning, der startede op ved kampagneperiodens afslutning og er et igangværende, selvkørende og frivilligt oplysningsprojekt (se projekt 4).

Organisation: Sisyfos stod for den administrative og faglige ledelse af kampagnen.  Ordregiveren var Erhvervskontoret i Svendborg Kommune og Sydfyns Erhvervsråd.

Økonomi: Socialministeriet og Udviklingscenter for beskæftigelse på særlige vilkår finansierede kampagnen.

Download brochuren "Sjov & Alvor, nr 2, 2001 i PDF format. 

Henvisninger:

 1. "Egebjerg i front med skånejob", den 27. december, 2001, Fyns Amts Avis.
 2. Sjov & Alvor, nr. 3, 2001.
 3. Flyer om Den Sociale Ambassadørordning
 4. Sjov & Alvor, nr. 2, 2001.
 5. Sjov & Alvor: Invitation til konference på Obtec A/S den 17. maj 2001, 2001.
 6. "Wienerbal for flere fleksjob", den 8. november, 2000, Socialrådgiveren – interview med Hans Lassen, Sisyfos.
 7. TV Danmark Fyn, sommeren, 2000 – interviews med direktør Bent Uglebjerg, Richter Hansens Maskinfabrik A/S og Hans Lassen, Sisyfos.
 8. DR, Radio Fyn, sommeren, 2000 – interviews med medarbejdere på Ejde Nielsens Værktøjsfabrik A/S. 
 9. "Sjov & Alvor", den 12. juli, 2000, Ugeavisen Svendborg. 
 10. "Flere flexjob end ledige", den 4. juli, 2000, Fyns Amts Avis.
 11. "Skånejob er mere end tidsfordriv", den 4. juli, 2000, Fyns Amts Avis. 
 12. Sjov & Alvor, nr. 1, 2000.

  Download Sjov & Alvor, nr. 1 
  i PDF -format

 13. "En vals for flere fleksjob", nr. 6, den 10. februar, 2000, Danske Kommuner.
 14. "Wienerbal om det sociale ansvar", Nyt fra Udviklingscenter for beskæftigelse på særlige vilkår, nr. 1, februar 2000.
 15. "Arbejde – også for de svageste", den 5. januar, 2000, Fyens Stiftstidende.
 16. "Vals for de udstødte", den 5. januar, 2000, Fyns Amts Avis.
 17. "Fest og alvor", den 5. januar, 2000, Fyns Amts Avis. 
 18. Radio Fyn, den 5. januar, 2000 – interviews med fabrikschef Niels Voetmann, De Danske Spritfabrikker A/S og erhvervschef Lorentz H. Jessen. 
 19. 18 farvefotos fra wienerballet den 4. januar, 2000.
 20. TV 2 Fyn, 19.30 og 22.15, den 4. januar, 2000 – interviews med administrerende direktør Torben Pind, Dansk System Inventar, erhvervschef Lorentz H. Jessen og Hans Lassen, Sisyfos. 
 21. Radio Fyn, den 4. januar, 2000 – interview med Hans Lassen, Sisyfos.
 22. Wienerbal skal skaffe folk i arbejde – Ugeavisen Svendborg.
 23. "Stolens velsignelse – og forbandelse", den 4. januar, 2001, Fyns Amts Avis – interview med konsulent John Hansen, Dansk Handicap Forbund. 


 24. "150 til wienerbal", den 3. januar, 2000, Fyns Amts Avis.
 25. "Wienerbal skal skaffe folk i arbejde", den 20. december, 1999, Ugeavisen Svendborg.
 26. "Men det skete i de dage…", kronik af Hans Lassen, Sisyfos, den 17. december 1999, Fyns Amts Avis. 
 27. "Socialt wienerbal i den borgerlige", den 17. december, 1999, Fyns Amts Avis.
 28. "Til wienerbal i Svendborg", den 11. december, 1999, Fyens Stiftstidende.
 29. Sjov & Alvor: Invitation til Wienerbal, den 4. januar, 2000.

  Download Invitation til Wienerbal i PDF - format 30. "Det skal være sjovt at hjælpe svage", den 20. juli, 1999, Fyns Amts Avis. 
 31. "Sydfyn skal motiveres for flexjob", den 10. april, 1999, Fyns Amts Avis.

 Erfaringerne
Erfaringerne
Projekter
Samvittighed på dagsordenen
Skånejobberne har ordet
Undervisning
Foredrag m.v.
Øvrige Opgaver

 
Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet Cheap Jordans Cheap Jordans Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet christian louboutin outlet Canada Goose Outlet Moncler Outlet Moncler Outlet Cheap Jordans Cheap Jordans Canada Goose Outlet Cheap Uggs Uggs Outlet Canada Goose Outlet discount louis vuitton Cheap Jerseys Louis Vuitton Outlet