Sisyfos

Hans Lassen er tidligere højskoleforstander, ph.d. i integration og selvstændig integrationskonsulent med eget konsulentfirma Sisyfos siden 1997. Han har masser af praktiske hands-on-erfaringer med at skaffe jobs til indvandrere og flygtninge. Han har gennem alle årene udviklet og ledet mange projekter med virksomheder, kommuner og ikke mindst indvandrerne og flygtninge selv. Det er blandt andet sket i de såkaldte ghettoer Vollsmose og Mjølnerparken.

Han har deltaget aktivt i den offentlige debat i lige så lang tid med utallige foredrag og oplæg. Det er også sket med debatbøgerne ”Samvittighed på dagsordenen” fra 2000 på Aschehougs Forlag og ”Den anden virkelighed” fra 2009 på Informations Forlag. I sidstnævnte argumenterer han for, at det danske samfund står med en integrationssucces i sine hænder. Der er ”bare” ikke nogen, der vil tage ejerskab til den, hvorfor det også er en hjemløs succes.

I 2018 forsvarede han en ph.d.-afhandling ”En supertanker ændrer kurs”, der på et videnskabeligt grundlag argumenterer for integrationssuccessen. Afhandlingen blev finansieret af Poul Due Jensens Fond (Grundfos), Arbejdsmarkedsstyrelsen og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

I dag er Hans Lassen på en mission: Fra Frygt til Fakta. Det skal være fakta, der styrer indvandrer- og integrationsdebatten. Ikke frygten og angsten for de fremmede og det fremmede. På basis af hans omfattende praktiske og teoretiske viden på området deltager Hans Lassen aktivt i debatten i form af foredrag, oplæg og debatindlæg, der hele tiden er opdateret med den seneste viden og nyeste data indenfor området.